Vi hjälper dig med att vårda ditt tak


Ett välskött och snyggt tak ökar såväl husets värde som minskar dess underhållskostnader. En bra och enkel åtgärd att förlänga livet på sitt tak är att löpande hålla taket rent från löv, lavar och allmän smuts, som gör att takytan inte torkar ut, med frostsprängningar mm som resultat. Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör hjälper vi dig med att hålla ditt tak rent. För att läsa mer om Grön-Fri använd följande länk: www.gronfri.se


Besiktning

Vid intresse bokar vi tid för ett hembesök, där vi går igenom gällande förutsättningar för det aktuella takarbetet. 


Offert

Inom några dagar skickar vi en offert på arbetet, med ett förslag till leveranstid. Arbetet är starkt kopplat till rådande väderlek så att leveransplanen kan ändras efter hand, vilket vi då informerar om. Arbetet kan skötas oavsett om någon är hemma i bostaden, bara det finns tillgång till el- och vattenuttag.


Produktion

Produktionsprocessen består av följande moment:

  • Etablering inkl taksäkerhet
  • Bortskrapning av grov mossa
  • Renborstning av skrapad takyta
  • Rengöring av hängrännor
  • Behandling med Grön-Fri produkt
  • Ihopsamling av mossa och allmän städning
  • Avetablering

Uppföljning

Efter ca ett år från produktionsdatum kontaktar vi våra kunder för att höra om allt fungerar som det skall. Efter fyra år kommer vi tillbaka med ett erbjudande om tilläggsbehandling med Grön-Fri. 


Garanti

Det tar ca 6 tim för alger, lavar och mossor att dö och mellan 1-2 år innan regnet har skjölt bort det döda materialet. Därefter tar det ca 3-4 år innan beväxningen återkommer och det är då dags för en tilläggsbehandling med Grön-Fri. 


Säsong

Produktionssäsongen med Grön-Fri behandling sträcker sig från april till nov, då det helst inte bör vara minusgrader vid applicering.


Pris

M2 priset för en behandling varierar beroende på graden av påväxt på taket och takytans åtkomlighet. 

Prisexempel: Normal villa med sadeltak 160 m2 inkl moms och Rot:

  • Enbart Grön-Fribehandling (rensning hängrännor + behandling med Grön-Fri): 4.560:-
  • Borttagning av normal påväxt (mossa) via skrapning tillkommer: 32:-/m2