Vi vårdar löpande dina yttre husytor, tomt och möbler


För dig som vill ta ett helhetsgrepp över ditt externa husvårdsbehov kan vi erbjuda ett rullande serviceavtal. Serviceavtalet är koppat till en husvårdsplan där du beslutar om vilka moment som skall genomföras och när de skall genomföras och som vi sedan arbetar efter. 


Besiktning

Vid intresse bokar vi tid för ett hembesök, där vi går igenom gällande förutsättningar för en husvårdsplan med löpande produktion. 


Offert/serviceavtal

Inom några dagar skickar vi en offert med förslag till serviceavtal.


Produktion

Produktionens genomförande är kopplad till beslutad husvårdsplan avseende tid, vårdmoment samt rapporterings/faktureringspunkter. 


Pris

Offert