Vi hjälper dig med att vårda din fasad


En välskött och snygg fasad ökar såväl husets värde som minskar dess underhållskostnader. En bra och enkel åtgärd att förlänga livet på sin fasad är att löpande hålla den ren från smuts, alger och lavar som gör att fasaden inte torkar ut. Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör hjälper vi dig med att hålla din fasad ren. För att läsa mer om Grön-Fri använd följande länk: www.gronfri.se


Besiktning

Vid intresse bokar vi tid för ett hembesök, där vi går igenom gällande förutsättningar för det aktuella fasadarbetet. 


Offert

Inom några dagar skickar vi en offert på arbetet, med ett förslag till leveranstid. Arbetet är starkt kopplat till rådande väderlek så att leveransplanen kan ändras efter hand, vilket vi då informerar om. Arbetet kan skötas oavsett om någon är hemma i bostaden, bara det finns tillgång till el och vattenuttag.


Produktion

Produktionsprocessen består av följande moment:

  • Etablering 
  • Täckning av beväxtlighet nära fasad
  • Behandling med Grön-Fri produkt
  • Avetablering

Uppföljning

Efter ca ett år från produktionsdatum kontaktar vi våra kunder för att höra om allt fungerar som det skall. Efter fyra år kommer vi tillbaka med ett erbjudande om tilläggsbehandling med Grön-Fri. 


Garanti

Det tar ca 12 tim för alger, lavar och mossor att dö och mellan 1-2 år innan regnet har skjölt bort det döda materialet. Därefter tar det ca 4 år innan beväxningen återkommer och det är då dags för en tilläggsbehandling med Grön-Fri. Dert kan vara aktuellt att efterskölja då regnet i vissa fall har svårt att nå vissa fasadytor.


Säsong

Produktionssäsongen med Grön-Fri behandling sträcker sig från april till nov, då det helst inte får vara under +5 grader vid applicering.


Pris

M2 priset för en behandling varierar beroende på fasadytans åtkomlighet. Som en grov riktlinje kan kan man utgå från ca 32:-/m2 inkl moms och ROT.