Våra samarbetspartners

Utvecklingen går hela tiden framåt och vi håller oss hela tiden ajour via våra leverantörer med vad som händer avseende teknik mm som kan underlätta och förbättra våra produkter och tjänster samt visa referensprojekt. 


Tillverkare av Grön-Fri och andra rengöringsprodukter för huset. 

Jape Produkter AB tillverkar och säljer produkter för att åtgärda fukt- och påväxtrelaterade problem i och på byggnader. Den största delen av sortimentet består av kemikalier mot påväxt, t.ex. alger och mögel, både invändigt och utvändigt. I sortimentet finns även kemikalier för sanering och tillbehör såsom appliceringsutrustning, borstar mm.